Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Kukarnes

Pages: [1]
1
Uopsteno o BabaCAD-u / Problemi sa Lispom
« on: January 23, 2016, 06:22:53 pm »
Najprije pohvale za super aplikaciju.
Inače koristim AutoCadLT, ali ponekad trebam pokrenuti neke lispove a AutoCadLT ne podržava lispove. Konkretno za brojanje blokova i zbrajanje dužina poli/linija.
BabaCad bi mi bila odlična alternativa.
Pokušao sam u BabaCadu pokrenuti više lispova koji rade pod Autocad-om, ali Babacadu ne rade.
U čemu bi mogao biti problem?

Pages: [1]