BabaCAD istorijat promjena


- 15-Jun-2012 (release 1.0.3)

  Poboljšanja:

    * selektiranje više objekata; povlačenjem miša označi se pravougaoni region; ako je povlačenje miša
      s lijeva na desno onda u selekciju ulazi samo objekat koji je cio sadržan u pravougaoniku, a ako je
      s desna na lijevo, onda u selekciju ulazi svaki objekat čiji je bar neki dio obuhvačen pravougaonikom
    * nova komanda IMPTXT; importuje tačke sa labelama iz txt ili drugih tekstualnih datoteka. Tekst fajl
      sa X,Y koordinatama i labelom za svaku tačku, biće automatski ubačen u radni prostor BabaCAD-a.
      Podaci trebaju u fajlu biti poredani na sljedeći način: opis(broj ili tekst bez razmaka) TAB-delimiter(ili tačka-zarez ';')
      X-koordinata TAB Y-koordinata NOVI RED (tj. enter) pa nova tačka itd.

- 14-Jun-2012 (release 1.0.2)

  Greške ispravljene u novoj podverziji:

    * tif rasteri nisu prikazivani u listi fajlova u Insert Image prozoru: Insert Image prozor sad prikazuje tif slike u listi fajlova

  Poboljšanja:

    * Block Insert komanda sad ima opciju za odabir bloka iz liste svih blokova,
      samo pritisnuti enter kad se traži za ime bloka u komand prozoru